Pomagam organizacjom charytatwnym adoptować technlogie, w szczególności w obszarze urządzeń do wpłat bezgotówkowych.